Torup musikforening

Det lokale råd ”Torup ting” efterlyste på et stort fællesmøde i Mejeriet i 2015 at Torup fik et musiksted og et par ildsjæle gik i gang med at arrangere koncerter umiddelbart efter.

Kulturelt samråd i Halsnæs kommune og statens Musikråd støttede op økonomisk. I 2016 blev Torup Musikforening dannet og har siden afholdt minimum 1 koncert om måneden primært med Jazz, Impro og Verdensmusik.

NAVNE
Vi kan nævne navne som Pierre Dørges New Jungle Orchestra, Bo Stief Christina Dahl, Flamenco  Eliel Lazo med hans cubanske venner, Frederik Lundin og de 5 på eventyr, She Trio, Jan Harbeck, Sebastian, Snorre Kirk, Gypsy Vendetta, Århus Jazz Orchestra, Katrine Madsen, Santa Cruz, Mads Mathias, Jan Harbeck, DR Bigband, Enrico Pieranunzi, Thomas Fonnesbæk, Jan Kaspersen, Lars Jansson Annizette, Poul Dissing Irene Becker, Sinne Eg, Jesper Zeuthen, Alex Riel Stefan Pasborg, Makiko, Snorre Kirk, Mandipira, Nulle, Blanco y  Negro, Carsten Dahl, Josefine Cronholm, Nancy harms og mange flere.

SAMARBEJDE
Senest har Torup Musikforening taget initiativ til et samarbejde med Øvrige aktører i Kommunen om en fælles Jazzfestival : Jazznæs som løb af staben i september 2021 og igen i februar 2022 og tænkes at  blive en årlig tilbagevendende begivenhed i samarbejde med Copenhagen Vinterjazz. Projektet støttes af Halsnæs kommunes visionspulje.

FORENINGEN
Foreningen havde i 2022 101 medlemmer.

Torup musikforenings bestyrelse:
Ulla Westtoft,Lis Hoffmann kasserer, Peter Wilken, næstformand, Kisser Degenhardt, Aino Reffs, Jan Olsen

Bliv medlem

Man kan blive medlem og derved støtte op om foreningen, ved at indbetale 150 kr. til konto nr: 0552 100248 for medlemskab i et kalenderår.

Man modtager løbende nyhedsbreve og får rabat på billetter til koncerterne.

Referat fra Generalforsamling 23.marts 2022

Ordinær generalforsamling i Torup Musikforening 23.3.2022

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Ole Munk
 2. Valg af referent: Kisser Degenhardt
 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 4. Fremlæggelse af beretning om foreningens virksomhed: Formanden fremlagde beretningen, der modtog klapsalver.

 

 1. Regnskab: Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

 

 1. Budgetforslag: Godkendt – kontingentet fastholdes på 150 kr.

 

 1. Bestyrelsens forslag om aktiviteter + summemøde fra generalforsamlingen Bestyrelsens forslag: Det aktuelle program for 2022

Forslag fra salen: Noget dansevenlig latin, jazzet folkemusik, Esben Hillig med Jazz Four.

 

 1. Indkomne forslag: Ingen inden generalforsamlingen

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Den siddende bestyrelse blev genvalgt og består af :  Pia Kai-Sørensen, Ulla Westtoft, Lis Hoffman, Jan Olsen, Aino Reffs, Peter Wilken og Kisser Degenhardt 

 

 1. Valg af bilagskontrollant: Jens Thofte    Suppleant: Anita Pedersen 

 

 1. Eventuelt:

 Ønske om spisearrangementer. Bestyrelsen arbejder videre med det ønske.

 Vedtægtsændringsforslag om at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år.     Bestyrelsen drøfter forslaget på næste bestyrelsesmøde 

Referent Kisser Degenhardt

 

 

Musikforeningen fyldte 5 år 16. juni. 2021