Torup musikforening

Det lokale råd ”Torup ting” efterlyste på et stort fællesmøde i Mejeriet i 2015 at Torup fik et musiksted og et par ildsjæle gik i gang med at arrangere koncerter umiddelbart efter.

Kulturelt samråd i Halsnæs kommune og statens Musikråd støttede op økonomisk. I 2016 blev Torup Musikforening dannet og har siden afholdt minimum 1 koncert om måneden primært med Jazz, Impro og Verdensmusik.

NAVNE
Vi kan nævne navne som Pierre Dørges New Jungle Orchestra, Bo Stief Christina Dahl, Flamenco  Eliel Lazo med hans cubanske venner, Frederik Lundin og de 5 på eventyr, She Trio, Jan Harbeck, Sebastian, Snorre Kirk, Gypsy Vendetta, Århus Jazz Orchestra, Katrine Madsen, Santa Cruz, Mads Mathias, Jan Harbeck, DR Bigband, Enrico Pieranunzi, Thomas Fonnesbæk, Jan Kaspersen, Lars Jansson Annizette, Poul Dissing Irene Becker, Sinne Eg, Jesper Zeuthen, Alex Riel Stefan Pasborg, Makiko, Snorre Kirk, Mandipira, Nulle, Blanco y  Negro, Carsten Dahl, Josefine Cronholm, Nancy harms og mange flere.

SAMARBEJDE
Senest har Torup Musikforening taget initiativ til et samarbejde med Øvrige aktører i Kommunen om en fælles Jazzfestival : Jazznæs som løb af staben i september 2021 og igen i februar 2022 og tænkes at  blive en årlig tilbagevendende begivenhed i samarbejde med Copenhagen Vinterjazz. Projektet støttes af Halsnæs kommunes visionspulje.

FORENINGEN
Foreningen har i 2023 125 medlemmer.

Torup musikforenings bestyrelse:
Pia Kai-Sørensen, formand, Jan Olsen næstformand, Lis Hoffmann,kasserer

Ulla Westtoft,Peter Wilken,  Kisser Degenhardt, Aino Reffs, Hans Ytzen, Susanne Ytzen

Bliv medlem

Man kan blive medlem og derved støtte op om foreningen, ved at indbetale 150 kr. til konto nr: 0552 100248 for medlemskab i et kalenderår.

Man modtager løbende nyhedsbreve og får rabat på billetter til koncerterne.

Referat fra Generalforsamling 20.marts 2023

Ordinær generalforsamling i Torup Musikforening 20.3.2023

Generalforsamling i Torup Musikforening 20.03.23
1. Valg af dirigent: Marie Larsen
2. Valg af referent: Kisser Degenhardt
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4. Fremlæggelse af beretningen:
Formand Pia fremlagde årets gang i musikforeningen, og det var en stor fornøjelse at gå med hende ned af ”Memory Lane”. Beretningen
blev godkendt med applaus
5. Regnskab:
Kassereren fremlagde foreningens regnskab, som blev godkendt
6. Budgetforslag: Godkendt
7. Bestyrelsens forslag om aktiviteter:
Forårets arrangementer blev præsenteret og blev godkendt
8. Indkomne forslag:
Forslag stillet af bestyrelsen: stk.3 i § 5 i vedtægterne ændres til, at formanden og det halve af bestyrelsen er på valg i lige årstal, og
kassereren og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.
Forslaget blev vedtaget
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Den gamle bestyrelse genopstillede og blev genvalgt.
Hans Ytzen og Sussanne Ytzen stillede op til bestyrelsen og blev valgt ind.
Jens Thofte blev bilagskontrollant og Anita Pedersen blev bilagssuppleant 
10. Eventuelt: Rie og Aline Bjerring meldte sig som praktiske hjælpere ved behov

Musikforeningen fyldte 5 år 16. juni. 2021