Mejeriet by night

Referat af Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Torup Musikforening 16.06.21

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Anette Månestjerne
 2. Valg af referent: Kisser Degenhardt
 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 4. Fremlæggelse af beretning: Vedlagt referatet
 5. Regnskab: Godkendt
 6. Budgetforslag: Godkendt
 7. Bestyrelsens og generalforsamlingsdeltagernes forslag til aktiviteter:
   Mere folklore ex. Verdensmusik
   Cresten Osgood evt. om ”Jazzens historie”, eller med band
   Bjarke Falgren
   Traditionel New Orleans Jazz
   Katinka Bjerregård
   Barbara Moleko
   Niels HP
   Søs Fenger – intimkoncert
   Simona Abdallah
   Frederik Moth
   Dreamers Circus
 8. Indkomne forslag
   Ingen
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer – der skal vælges to
   Aino Reffs
   Jan Olsen
 10. Valg af bilagskontrollant
   Jens Thofte og Anita Pedersen
 11. Eventuelt – Intet til eventuelt